ხმაურის დონის შემოწმება - ცვლილება ტექინსპეტირების პროცესში
15 December, 2022

2023 წლის იანვრიდან, იგეგმება ტექინსპექტირების რეგლამენტით გათვალისწინებული ცვლილებების ამოქმედება.

 

გამონაბოლქვის კოეფიციენტისა და მეორადი ტექინსპექტირების ტარიფის ცვლილებასთან ერთად ძალაში შევიდა კიდევ ერთი ცვლილება - ხმაურის დონის შემოწმება.

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება (#569) ხმაურის შემოწმებასთან დაკავშირებით 1 იანვრიდან ამოქმედდება და შეეხება ყველა ავტოტრანსპორტს.

 

ავტომობილის ხმაურზე შემოწმების გადაწყვეტილებას იღებს ინსპექტირების ორგანო.

 

ხმაურის შემოწმდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

 

უმნიშვნელო ხარვეზი:

 

ბენზინი:

· M1, N1 კატეგორია - 95 (დბ) – 105 (დბ)- შორის

· M2, N2 კატეგორია - 100 (დბ) – 110 (დბ)-შორის

· M3, N3 კატეგორია -105 (დბ) – 115 (დბ)-შორის

 

დიზელი:

· M1, N1 კატეგორია - 100 (დბ) – 110 (დბ)-შორის

· M2, N2 კატეგორია - 105 (დბ) – 115 (დბ)-შორის

· M3, N3 კატეგორია -110 (დბ) – 120 (დბ)-შორის

 

მნიშვნელოვანი ხარვეზი:

 

ბენზინი:

· M1, N1 კატეგორია - აღემატება 105 (დბ)-ს

· M2, N2 კატეგორია - აღემატება 110 (დბ)-ს

· M3, N3 კატეგორია -აღემატება 115 (დბ)-ს

 

დიზელი:

· M1, N1 კატეგორია - აღემატება 110 (დბ)-ს

· M2, N2 კატეგორია - აღემატება 115 (დბ)-ს

· M3, N3 კატეგორია -აღემატება 120 (დბ)-ს

 

 

ამ და სხვა დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, თვალი ადევნეთ გრინვეის ვებ და Facebook გვერდს.