როგორ მოწმდება სამგზავრო ტრანსპორტი
19 April, 2019

როგორ მოწმდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საავარიო გასასვლელები ტექინსპექტირებისას და რა უნდა გაითვალისწინონ გაზზე მომუშავე ავტომობილის მძღოლებმა.