10 რაც, რაც მოწმდება ტექდათვალიერებისას
03 November, 2023
ტექდათვალიერების პროცესთან დაკავშირებით მომხმარებლებს ხშირად აინტერესებთ თუ კონკრეტულად რა კომპონენტებზე მოწმდება მათი ავტომობილი.
 
ეს კომპონენტებია:
 
 
ა) სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია;
 
ბ) სამუხრუჭო აღჭურვილობა;
 
გ) საჭით მართვის სისტემა;
 
დ) ხილვადობა;
 
ე) ფარები, შუქამრეკლები და ელექტრომოწყობილობა;
 
ვ) ღერძები, თვლები, საბურავები და დაკიდება;
 
ზ) შასი და მისი შემადგენლები;
 
თ) სხვა მოწყობილობები;
 
ი) უარყოფითი ზემოქმედება;
 
კ) დამატებითი ტესტირება მგზავრთა გადამყვან M2, M3 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
 
 
სრულ შემოწმებას დაახლოებით 15-20 წუთი დასჭირდება. თქვენი უსაფრთხოების მიზნით საინსპექციო სივრცეში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ არ იღელვოთ, რადგან თქვენი ავტომობილი საიმედო სპეციალისტების ხელშია, თქვენ კი შეგიძლიათ სრულ პროცესს მოსაცდელი ოთახიდან ადევნოთ თვალი.